ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

  • Έκδοση και είσπραξη κοινοχρήστων
  • Πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ
  • Εκτέλεση αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων αναφορικά με το κτίριο

 

Για την εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας ή του κτιρίου σας, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την έγκαιρη πληρωμή των λογαριασμών, την έκδοση των κοινοχρήστων καθώς και την είσπραξή τους.

Προβαίνουμε σε τακτικό έλεγχο της πολυκατοικίας ή του κτιρίου και φροντίζουμε για την άμεση αποκατάσταση τυχόν βλαβών. Επιπλέον οργανώνουμε τις τακτικές εργασίες συντήρησης της πολυκατοικίας ή του κτιρίου.

Τηρώντας πιστά τον κανονισμό λειτουργίας της κάθε πολυκατοικίας ή κτιρίου, φροντίζουμε για την διενέργεια των Γενικών Συνελεύσεων, την σύνταξη των σχετικών πρακτικών καθώς και την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται.

 

Μαθετε τιμες